Orvosoknak

Orvosoknak
Klinikai Eredmények Összefoglalói:

Számos klinikai tanulmányt végeztünk több egyetemi kórházban Izraelben és Európában, többek között gastroenterológia, cardiológia, nőgyógyászati, oncológia, immunológia és belgyógyászati osztályokon. Ezek a tanulmányok vak, prospektív vagy retrospektív vizsgálatok voltak és kimutatták a Medex Teszt szensitivitását és szpecificitását, tehát a pontosságát valamint a megbízhatóságát. A vizsgálat átlag pontossága 80% felett áll!

Összefoglalók:

A bőr elektromos impedacia mérése a bőr- zsigeri (Dermato-Visceral) zónákon, az immunrendszer rendellenességei diagnosztizálására Gerosa M*, Zimlichman E¶, Ventura D*, Fanelli V*, Riboldi P*, Meroni PL* * Allergy, Clinical Immunology & Rheumatology Unit, Department of Internal Medicine, University of Milan, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milan, Italy; Department of Medicine ’B’, Center for Autoimmune Diseases, Sheba, Medical Center, Tel-Hashomer, Israel
Módszer: Hetvennyolc (78) immunológiai betegségben szenvedő beteg (38 autoimmun beteg és 40 allergiás beteg) vett részt a tanulmányban. Harminc (30) megfelelő nemű és korú egészséges személy vett részt mint ellenörző csoport. Mindenki átesett egy konvencionális orvosi kikérdezésen és vizsgálaton. A tanulmány a Medex Teszt nevű, Medex Screen Ltd. (Arad, Israel) által gyártott készüléket vizsgálta. A Medex Teszt eredményét egy masodik, különálló orvos értékelte ki, aki nem ismerte a beteg előzetes diagnosztikáját.
Eredmények: Erős korrelációt találtunk a formális klinikai diagnosztika és bőr elektromos impedacia értéke között, 93.3% szpecificitás és 81.2% szenzitivitással. Úgy a szpecificitás mint a szenzitivitás csökkent, amikor külön értékeltük az autoimmun és az allergia csoportokat, de jelentős maradt az autoimmun betegségeknél. Az allergia aktivitás állapota vagy a kezelési módszer jellege nem befolyásolta a készülék diagnosz-tizáló képességét.
Következtetések: Eredményeink azt jelzik, hogy a Medex Teszt metodológia potenciálisan az immunrendszer betegségek diagnosztizására használható eszköz lehet.Jövendő tanulmányok pontosan meghatározzák majd a Medex Teszt szerepét mint rutin diagnosztizáló és szűrővizsgálati eszköz.

A bőr elektromos impedancia mérése mint diagnosztizáló eszköz az üzemorvosi praxisban
R.N. Doeve MD; A.A.J. Houtsma MD; E.H. Hoeksma MD; E.W. Middelkoop MD
Arbo Unie, Company for Occupational Health, Emmen/Utrecht the Netherlands Prof. J.W. Groothoff MD, Faculty of Occupational Health; UMCG (University Medical Centre Groningen)
Célkitűzés: Megálapitani a Medex Teszt készülék képeségét, hogy pontosan, hatékonyan és objektiven diagnosztizálja-e a belső szervek rendellenességeit (kezdelteges fázisban) egy általában egészséges munkavállalói körben.
Módszer: A Medex Tesztel megvizsgáltak egy véletlenszerűen választott csorportot, különböző cég alkalmazottai között, anélkül hogy az orvos ismerte volna egészségügyi helyzetüket. Az eredményeket összehasonlították a páciens előzetes orvosi adataival (medical files). Szükség esetén, amennyiben a Medex Teszt eddig nem ismert diagnózist mutatott ki, további vizsgálatokat is elvégeztek. A grafikonokat utólagosan más orvos is értelmezte, nem ismerve (vakon) a pácienst és a vizsgáló orvos diagnózisát hanem csak a korát és nemét. A két kiértékelés közül a jobbat választották, összehasonlitva a meglevő orvosi adatokkal és az elvégzett vizsgálatokkal.
Előzetes eredmények: Habár a tanulmány még folytatódik (450 személy lesz kivizsgálva), bemutatták az első 239 személy eredményét. Erős korrelációt találtak az ismert rendellenességek, betegségek valamint további formális vizsgálatok és a Medex által mért elektromos bőr impedanciával meghatározott rendellenességek, betegségek között. Az összesitett diagnózisok, minden megvizsgált szervet összevetve, 76%-os pozitív predictív értéket, 95%-os negatív predictív értéket mutatott ki. A szenzitivitás 82.9%, a szpecificitás 92.8% és igy az átlagos pontosság 87.8% volt.A legalacsonyabb szenzitivitást az immun rendszerben észlelték (70%) és a legmagasabbat a tápcsőrendszerben (90.1%). A legalacsonyabb szpecificitást az uro-genital rendszerbe (82.1%) legmagasabbat az agy erekben találták, beleértve a hypothalamus és hypophysis, (98.1%). A positív predictív érték az endocrin renedszerben volt a legalacsonabb (64%) és a gerincben volt a legmagasabb (85%). A legalacsonyabb negatív predictív értéket gerincben (88%), a legmagasabbat az endocrin rendszerben mérték ( 98%).
Következtetések: Az eddigi eredmények megerősítik azt a feltevést, miszerint a bőr impedancia mérése megbízható módszer lehet betegségek korai felfedezésére az általában egészséges közösségben, így megfelelő eszköz lehet a munkaügyi egészség üzemorvosi prevenciós céljaira.

A bőr elektromos impedancia mérése a Bőr- Zsigeri (Dermato- Visceral) Zónákon, a belső szervek rendellenességei diagnosztizálására: Egy új eljárás kiértékelése egy “vak” klinikai vizsgálatban.
Eyal Zimlichman MD1, Amnon Lahad MD2, Anabel Aron-Maor MD1, Alexander Kanevsky MD3 and Yehuda Shoenfeld MD1
1Department of Internal Medicine B, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel, Affiliated to Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Israel; 2Department of Family Medicine, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel; 3Medex Screen Ltd, Arad, Israel
Módszer: Azokat a kritériumoknak megfelelő résztvevőket vontunk be a vizsgálatra, akik beleegyezésüket adták és akiket belgyógyászati osztályra utaltak be kivizsgálásra. A tanulmányban résztvevők átestek egy konvencionális orvosi kikérdezésen és vizsgálaton. Egy különálló orvos vizsgálta meg a betegeket a Medex készülékkel és kiértékelte az eredményeket hogy a belső szervek betegségeit diagnosztizálja. Egy harmadik kutató összehasonlította a hagyományos diagnózist a Medex eredménnyel, standard statisztikai módszereket alkalmazva.
Eredmények: Összesen 150 páciens vett részt a tanulmányban. Jelentős korrelációt találtak minden kategóriában ( P < 0.01) kivéve a vér és nyirok rendszer betegségeit. Magas szenzitivitást (>70%) mértek a szív és érrendszer, légzési rendszer, tápcső rendszer valamint a urogenitális betegségekben. A Cohen-Kappa koefficienssel kifejezett diagnózisok közti egyezése a legnagyobb volt a légzési rendszer betegségei esetén (0.57).
Következtetések: Habár a pontos mechanizmus nem ismert, az eredményeink azt jelzik, hogy az impedancia mérése a bőr-zsigeri (dermato-visceral) zónákon potenciálisan a belső szervek rendellenességei diagnosztizálására használható diagnosztizáló és szűrővizsgálati eszköz lehet. Az eredmények megerősítésére további tanulmányok szükségesek.

A Medex Teszt, egy új módszer a májbetegségek diagnosztizálására - egy kísérleti tanulmány
Yoav Lurie MD1*, Dan-avi Landau MD 1, Alex Kanevsky MD2, Sara Pel PhD1, Shira Zelber-Sagie MA1, Ran Oren, MD1
1- Liver Disease Unit, Gastroenterology Institute, Tel-Aviv Sorasky Medical Center, Israel, Affiliated to the Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel. 2- Medex Screen, LTD, Arad, Israel
Módszer: A vak, ellenörző csoporttal ellátott tanulmány két részből állt. Az első részben a Medex Teszttel megvizsgáltak 112 ismert májbeteget (Hepatitis C, Hepatitis B és nem alkoholos zsírmáj betegség) valamint 86 ellenörzőtt, ismert májbetegségben nem szenvedő személyt. Ezután 60 Hepatitis C beteg májbiopsia által megállapitott necro-inflamatios fokozat eredményét összehasonlitották a Medex Teszt által megállapított fokozattal.
Eredmények: A Medex Teszt magas szenzitivitással és szpecificitással állapitotta meg a máj-betegség jelenlétét. A szenzitivitás hasonló volt a különböző májbetegségeknél, függetlenül a beteg nemétől és korától. A Hepatitis C betegek 78% -nál a Medex Teszt eredménye teljesen megegyezett a biopsia necroinflammatiós patologiai fokozatokkal. A beteg neme és kora nem volt befolyással a pozitív prediktív értékre ami magasabb volt magasabb necro-inlammatiós fokozatokon.
Következtetések: Ez a kísérleti tanulmány kimutatta hogy a Medex Teszt kiváló pontossággal diagnosztizálja a májbetegségeket és megállapitja azok necro-inlammatiós fokozatát. Ez a nem behatoló és olcsó vizsgálat fontos eszközzé válhat a májbetegségek diagnosztizálásában. Az eredmények megerősítésére további tanulmányok szükségesek.

Következtetések: Medex Teszt magas specificitással és szenzivitással diagnosztizálja a nőgyógyászati betegségeket. Az eredmények megerősítésére további prospektív tanulmányokra van szükség.

A bőr elektromos impedacia mérése a bőr- zsigeri (Dermato- Visceral) zónákon, a nőgyógyászati betegségek diagnosztizálására
Alek Itsekson, MD, PhD; Matti Zolti, MD; Daniel S. Seidman, MD
Department of Obstetrics and Gynecology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel
Módszer: 73 beteget vizsgáltunk meg akik a nőgyógyászat osztályra voltak beutalva vagy a járóbetegellátó központon látogattak. 35 betegnek funkcionális rendellenessége volt (premenstruációs szindróma, stressz okozta vizelet visszatartási probléma) és 38 beteg organikus betegségben szenvedett (myoma, uterinális polyp, petefészek cysta, endometriozis, méhnyakrák és uterinális rák). Minden részvevő egy alap kiértékelésben részesült amely magábafoglalta múltbeli orvosi adatok, kezelések adatfelvételét, a beteg megvizsgálását valamint a hagyományos diagnosztizáló és diagnosztikus képalkotó vizsgálatokat az osztály protokolja szerint. Az összes résztvevőt megvizsgálták Medex Teszttel (Medex Screen Ltd., Arad, Israel). Az eredményeket egy független orvos értékelte ki aki nem ismerte a betegek diagnózisát. Eredmények: Magas korrelációt találtunk a klinikai diagnózis és a bőr elektromos impedancia értéke között. A specificitás 91.4% (32/35) volt a funkcionális rendellenességek esetén, a szenzivitás 71.1% (27/38) volt az organikus betegségekben; a hamis negatív érték – 28.9%, a hamis pozitív érték 8.6%, a pozitív és a negatív prediktív érték 90.0% illetőleg 74.4% volt.

A Medex Teszt kiértékelése a belső szervek rákbetegségei diagnosztizálására
Weitzen R*, Epstein N*, Kanevsky A**, Zimlichman E***
* Oncology Institute, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel; ** Medex Screen, Arad, Israel; *** Department of Medicine ’B’, Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel
Módszer: A tanulmány a Medex Teszt nevű, Medex Screen Ltd. (Arad, Israel) által gyártott készüléket vizsgálta. A Medex Teszt fő alkotó eleme egy speciális bőr impedanciát mérő eszköz mely több mérést végez a bőr külömböző területein (kOhm-ba kiffejezve). Ezeket a készülék szoftvere feldolgoz-za. A feldogozott adatokból a Medex Teszt megállapítja hogy van-e patológiás tünet a megvizsgált belső szervekben. Százhuszonkét rákos beteg, (ferfi/ nő 58:64 átlag kor 63+-12 évesek) vett részt a visgálaton, akik ehhez belegyezésüket írásban adták. Részletesebben, tanulmányban résztvett 44 mellrákos, 23 tüdőrákos, 30 prosztata rákos és 25 különböző rákbetegsébe szenvedő páciens, mint például tápcsörendszer, agy, lymphoma , méh, vese és vizhólyag rák. Mindenkinek aktív vagy kezelt betegsége volt. A szűrővizsgálatot a Medex készülékkel az onkológiai osztály orvosa végezte. A vizsgálat kiértékelését egy más orvos végezte az osztályról vak módon (nem ismerve hogy kihez tartozik a Medex eredmény). Az összehasonlitást a beteg ismert diagnosztikájával egy onkológus végezte. Ebben a tanulmányban csak azokat a csoportokat értékeltük ki amelyek több mint 20 beteget tartalmaztak, vagyis a mell, tüdő és prosztata rák csoportokat.
Eredmények: A statisztikai analízis erős korrelációt (szenzitivitás és specificitás) mutatott ki a formális klinikai diagnózis és a bőr elektromos impedacia értéke között: mellrák 78.7% és 90.7% szenzitivitás illetve specificitás; prosztata rák 92.9% és 90.4%; tüdő rák 76.2% és 95.0%. A két diagnosis egyezése Cohen-Kappa koefficienssel kifejezve 0.67(p<0.001) volt.
Következtetések: Statisztikailag jelentös korrelációt mutattunk ki a rákbetegségek és a Medex Teszt diagnózisa között belső szervekben. Eredményeink azt jelzik, hogy a Medex Teszt metodológia a rákbetegségek diagnosztizására használható eszköz lehet, melynek alapján szpecifikus vizsgálatokat rendelhetünk el.

A bőr elektromos impedacia mérése a bőr- zsigeri (Dermato- Visceral) zónákon, a szív és érrendszer rendellenességeinek diagnosztizálására
Ibrahim Marai MD, Alon Barsheshet MD, Michael Shechter MD, Michael Eldar, MD
Heart Institute, Sheba Medical Center, Tel Hashomer and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel
Módszer: Azt a 123 résztvevőt (férfi/ nő 84:39, átlag életkor -66 év akik beleegyezésüket írásba adták) vontunk be a vizsgálatra akiket ischaemiás tünetekkel és ischaemiás szívbetegség gyanujával beutaltak a kardiológia osztályra coronarographiára. Minden részvevő egy alap kiértékelésben részesült amely magába foglalta demografiai és múltbeli orvosi adatok, kezelések adatfelvételét valamint a beteg vizsgálatát. A résztvevők elöbb Medex Tesztre majd coronarographiára lettek küldve. Az eredményeket egymástól elkülönitve megbizható helyen tároltuk elfogultság kizárása érdekében. Két különálló orvos értékelte ki a Medex Teszt eredményeit hogy az emberi tényező kihatását is felmérhessék a Medex Teszt szenzitivitás és specificitás értékeire.
Eredmények: Magas korrelációt találtunk a coronarographia által kimutatott ischaemiás szívbetegségek és a bőr elektromos impedancia értéke közöt. A senzivitás 85.5%, a pozitív prediktív érték 94.3%, míg a hamis negatív 14.5% volt. A specificitást, a hamis pozitív és a negatív prediktív értéket hiányos adatok miatt nem lehetett kiszámitani (pozitív Medex Teszt eredmény de nem felismert a koszoruér betegség a coronarographia által).
Következtetések: Eredményeink azt jelzik, hogy a Medex Teszt metodológia potenciálisan a cardiovascularis betegségeknek diagnosztizására használható eszköz lehet.

Szűrővizsgálat üzemorvosi praxisban

Diagnosztikai Eszköz Az Üzemorvosi Praxisba
R.N. Doeve MD; A.A.J. Houtsma MD; E.H. Hoeksma MD; E.W. Middelkoop MD, Arbo Unie, Company for Occupational Health, Emmen/Utrecht the Netherlands Prof. J.W. Groothoff MD, Munkaügyi Tanszék UMCG (Groningen Orvosi Egyetemi Központ, Hollandia)

Szenszitivitás

Szpecificitás

Álnegativ

Álpozitiv

PPV

NPV

Uro-Genital rendszer
140 egészséges
99 beteg

87.9 %
87/ 99

82.1%
115/140

12.1%
12/99

17. 9% 25/140

77.7 %

90.5%
Tápcsatorna rendszer
158 egészséges
81 beteg

90.1%
73/81

86.7%
137/158

9.9%
8/81

12.3% 21/171

77.6%

94%
Cardiovascularis rendszer
171 egészséges
68 beteg

82.4%
56/68

87.7%
150/171

17.6%
2/68

12.3%
21/171

72.7%

92.6%

Légzési rendszer
207 egészséges
32 beteg

75%
24/32

95.2%
197/207

25%
8/32

4.8%
10/ 207

70.5%

96%

Agyi erek
212 egészséges
2 7 beteg

77.8%
21/27

98.1%
208/212

22.2%
6/27

1.9%
4/212

84%

97%

Endocrine rendszer
219 egészséges
20 beteg

80%
16/20

95.9%
210/219

20%
4/20

4.1%
9/219

64%

98%

Immune rendszer
219 egészséges
20 beteg

70%
14/20

96.8%
212/219

30%
6/20

3.2%
7/219

66.6%

97%
Epe és máj rendszer
207 egészséges
32 beteg

81.3%
26/32

94.2%
195/207

18.7%
6/32

5.8%
12/207

68%

97%

Gerinc
149 egészséges
90 beteg

80%
72/90

91.3%
136/149

20%
18/90

8.7%
13/149

85%

88%
Öszesitett Kiértékelés
1682 egészséges
469 beteg

82.9%

92.8%

17.1%

7.2%

76%

95%